SydvestSjællands Vindmøllelaug I/S


Vindmøllelauget blev startet d. 21.12.1987 med 3 stk. Dencon 250 kw, og udvidet året efter med endnu 4 stk. Dencon 250.
På klinten ved Klintby står 4, og på Menstrup Bjerg 3.
Der blev solgt ialt 3375 ideelle andele i disse møller.
De 3 Menstrup møller blev pillet ned d. 1. feb. 2017.
De 4 møller ved Klintby fortsætter i SSV1 sålænge driften
kan betale sig. September 2017 er 1 Klintby mølle havareret
og producerer ikke mere.

I 1998 blev SSV2 startet med 2 stk. Bonus 600 kw der blev opsat i Jenstrup.
Der blev solgt 2100 ideelle andele i disse 2 møller.

I 2009 blev SSV3 startet med 1 stk. Siemens 2.3 mw opsat
ved Kyse. Der blev solgt 5600 ideelle andele i denne mølle.

SSV1, SSV2 og SSV3 er 3 adskilte vindmøllelaug med en fælles bestyrelse.

Generalforsamling afholdes i Centergården i Hyllinge
mandag d. 6. september 2021. Er udsat fra april p.g.a.
cowid 19 og forsamlingsforbud.

Da banken nu opkræver gebyr på tilbageført overførsel på
35 kr. vil det blive fratrukket din udbetaling hvis den bliver returneret p.g.a. nedlagt konto.