Beslutningsreferat fra den ordinære generalforsamling for SSV 1 og SSV 2
onsdag den 14. april 2004 i Centergården, Søndergade 28, Hyllinge, 4700 Næstved

I mødet deltog 47 medlemmer.

1. Niels Kragholm, der blev valgt som dirigent, konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år, ved Hans Madsen, blev godkendt uden indsigelser.

3. Forelæggelse af regnskab og budget, ved Erling Mikkelsen, blev godkendt uden indsigelser.

4. Hverken bestyrelse eller interessenter havde indsendt forslag.

5. Ved valg til den fælles bestyrelse for SSV1 og SSV2 blev Erling Mikkelsen, Gert Nielsen, Tommy Brunn og Jozef Szuster genvalgt med applaus og uden modkandidater.

Som 1. suppleant blev genvalgt Alex Hansen Fyrrevænget 10, 4700 Næstved.

Som 2. suppleant blev nyvalgt Per Boe Larsen Wesselsvej 26, 4700 Næstved. 55734430

6. Som revisorer blev valgt Leif Nielsen og Ivan Oldsgaard.

Som revisorsuppleant blev valgt Carsten Frahm Anlægsvej 3 4700 Hyllinge

7. Eventuelt blev en fortsættelse af den kreative debat om vindenergiens muligheder med de varslede nye love om vindmøller. En konklusion må være, at der var bred enighed om at følge udviklingen nøje med rettidig omhu og omtanke. Generalforsamlingen skal indkaldes, hvis afgørende ændringer skal drøftes.

Som ordstyrer: Niels Kragholm

Som referent: Gert Nielsen