Andele sælges/købes

Der kan sættes en salgs eller købsannonce på denne side ved at maile til Erling.mikkelsen@mail.dk

Sidst kendte salgspriser:

SSV1 225 kr/andel i februar 2019

SSV2 825 kr/andel i november 2013

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Andele Sælges

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Andele købes

Februar 2020
Andele i SSV2 og SSV 3 købes
Jørn Rasmussen
email: jr@kongshvile.dk
tlf 45881113


-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Overdragelse
Hent overdragelseskontrakt

Overdragelseskontrakten anvendes, når du ønsker at forære eller sælge dine andele til familiemedlemmer eller andre.

Ved dødsfald skal andelene også overdrages. Indsend den udfyldte overdragelseskontrakt sammen med kopi af skifteretsattesten.

Overdragelseskontrakten skal helst udfyldes på computer og derefter printes ud og underskrives.
Den udfyldte overdragelseskontrakt sendes sammen med de originale andelsbeviser til

Sydvestsjællands Vindmøllelaug c/o Erling Mikkelsen
Søbakkevej 41
5210 Odense NV

Vi udfærdiger derefter nye andelsbeviser i købers navn og sender til sælger.
Sælger kan derefter overdrage dem til køber og modtage betaling.

------------------------------------------------------------------------------------------------------